Skip to content

Robots.txt Dosyası ve Kullanımı

Robots.txt dosyası web sitenizin ana dizininde bulunan (ör: trkodlama.com/robots.txt) ve web sayfalarını indeksleyen botların düzenli olarak girip baktıları sizin yetki dosyanızıdır. Yani indeksleme yapan botlara web sitenize girmeleri için izin verip vermediğinizi bu dosya ile bildirirsiniz.

1 – Robots.txt dosyası nasıl oluşturulur?

Herhangi bir metin düzenleyicisi (örneğin, Not Defteri veya WordPad) kullanarak “robots.txt” adında bir dosya oluşturun ve bu dosyayı aşağıda verilen kurallara uygun olarak doldurun. Daha sonra bu dosya sitenizin kök dizinine yüklenmelidir.

robots.txt dosyanızın doğru işleyip işlemediğini denetlemek için, robots.txt dosyası analiz aracı‘ndan yararlanın.

2 – “User-agent” direktifi

Sitenin kök dizininde bulunması gereken robots.txt dosyasını kullanarak, robotların sitenize erişimini yönetebilirsiniz. Robotların çoğu http://www.robotstxt.org/robotstxt.html açıklama standardını destekler.

Robotlar belirli aralıklarla robots.txt dosyanızı kontrol eder. Eğer böyle bir dosya yoksa, metin dosyası değilse veya robotun sorgusuna ‘200’ HTTP kodu döndürülürse, robotun erişiminin kısıtlı olmadığı kabul edilir. Aynı robots.txt dosyasında ‘User-agent:’ ile başlayan kayıtların olup olmadığı denetlenir; bu kayıtlar arasında robot kendi adını veya ‘*’ alt dizelerini arar (büyük/küçük harfe duyarlı değil) ve ‘User-agent: RobotAdı‘ bulunması durumunda ‘User-agent: *‘ için yönergeler dikkate alınmaz. ‘User-agent: RobotAdı ‘ ve ‘User-agent: * ‘ kayıtları yoksa, robotun erişiminin kısıtlanmadığı kabul edilir. Örnek:

User-agent: * # Google Googlebot-Image robotları tarafından kullanılmaz
Allow: /

User-agent: Google # Tüm Google robotları tarafından kullanılır
Disallow: /kodlama # kodlama dizinine erişemez

User-agent: Googlebot-Image # Google Resim robotları tarafından kullanılır
Disallow: /resimler

3 – Disallow ve Allow direktiflerinin kullanımı

Robotun sitenin belirli bölümlerine veya sitenin tümüne erişimini yasaklamak için, ‘Disallow‘ yönergesini kullanın. Örnekler:

User-agent: Google 
Disallow: / # Tüm siteye erişimi engeller

User-agent: Google 
Disallow: /cgi-bin # '/cgi-bin' ile başlayan
          # sayfalara erişimi engeller

NOT!

‘User-agent’ ile ‘Disallow’-‘Allow’ yönergeleri arasında ve aynı şekilde ‘Disallow’-‘Allow’ yönergeleri arasında boş satır sonları bulunamaz.

Bunun dışında, standarda uygun olarak, her ‘User-agent’ yönergesinden önce boş satır sonu eklenmesi önerilir.

‘#’ işareti açıklamayı belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu simgeden sonra ilk satır sonuna kadar olan kısımlar dikkate alınmaz.
Robotun sitenin belirli bölümlerine veya sitenin tümüne erişimine izin vermek için, ‘Allow’ yönergesini kullanın. Örnekler:

User-agent: Google 
Allow: /cgi-bin 
Disallow: /

# '/cgi-bin' ile başlayan 
# sayfalar dışında tümünün indirilmesini yasaklar

Yönergelerin birlikte kullanımı

Sitenin belirli bir sayfası için birkaç yönerge uygun düşüyorsa, seçili User-agent bloğunda ilk sırada görünen yönerge seçilir. Örnekler:

User-agent: Google 
Allow: /cgi-bin 
Disallow: / 

# '/cgi-bin' ile başlayan 
# sayfalar dışında tümünün indirilmesini yasaklar

#### ARADAKİ FARKA BAKIN

User-agent: Google 
Disallow: / 
Allow: /cgi-bin 

# tüm sitenin indirilmesini yasaklar

Parametreler olmadan Allow-Disallow yönergeleri

Yönergelerin parametreleri olmadığında aşağıdaki gibi yorumlanır:

User-agent: BotAdı 
Disallow: # Allow: / ile aynı şekilde

User-agent: BotAdı 
Allow: # dikkate robot

4 – “*” ve “$” gibi özel sembollerin kullanımı

Allow-Disallow yönergelerinin yolları belirtilirken ‘*’ ve ‘$’ özel karakterleri kullanılabilir ve belirli normal ifadeler bu şekilde verilebilir. ‘*’ özel karakteri, herhangi bir karakter (boş karakter dahil) dizisini ifade eder. Örnekler:

User-agent: BotAdı 
Disallow: /cgi-bin/*.aspx # '/cgi-bin/example.aspx' 
             # ve '/cgi-bin/private/test.aspx' öğelerini yasaklar 
Disallow: /*private # hem '/private',
          # hem de '/cgi-bin/private' öğesini yasaklar

“$” özel karakteri

Varsayılan olarak, robots.txt dosyasında tanımlanan her kuralın sonuna ‘*’ eklenir. Örneğin:

User-agent: BotAdı 
Disallow: /cgi-bin* # '/cgi-bin' ile başlayan 
          # sayfalara erişimi engeller 
Disallow: /cgi-bin # aynısı

Kuralın sonundaki ‘*’ karakterini kaldırmak için, ‘$’ özel karakteri kullanılabilir. Örneğin:

User-agent: BotAdı 
Disallow: /example$ # '/example' öğesini yasaklar, 
          # ancak '/example.html' öğesini yasaklamaz
          
User-agent: BotAdı 
Disallow: /example # hem '/example', 
          # hem de '/example.html' öğesini yasaklar
          
User-agent: BotAdı 
Disallow: /example$ # yalnızca '/example' öğesini yasaklar 
Disallow: /example*$ # 'Disallow: /example' ile aynı 
           #hem /example.html hem de /example öğesini yasaklar

5 – Sitemap direktifi

Siteniz için sitemaps.xml biçiminde yapı açıklaması kullanıyorsanız ve robotun bunu bilmesini istiyorsanız, sitemaps.xml dosyasının yolunu ‘Sitemap’ yönerge parametresi olarak belirtin (birkaç dosya varsa, tümünü belirtin). Örnekler:

User-agent: BotAdı
Allow: / 

Sitemap: http://www.trkodlama.com/post-sitemap.xml
Sitemap: http://www.trkodlama.com/topic-sitemap.xml

veya

User-agent: BotAdı Allow: / 
User-agent: * Disallow: /

Sitemap: http://www.trkodlama.com/post-sitemap.xml
Sitemap: http://www.trkodlama.com/topic-sitemap.xml

Robot sitemaps.xml dosyasının yolunu aklında tutar, dosyaları işler ve sonuçları bir sonraki indirme oturumu oluşturulurken kullanır.

6 – Host Direktifi

Sitenizde aynalar varsa, özel bir ayna oluşturma robotu bunu belirler ve sitenizin ayna grubunu oluşturur. Aramada yalnızca birincil ayna yer alır. robots.txt dosyasında ‘Host’ yönergesini kullanarak ve yönerge parametresi olarak da birincil aynanın adını tanımlayarak, tüm aynalar için birincil aynayı belirtebilirsiniz. ‘Host’ yönergesi belirtilen birincil aynanın seçilmesini garanti etmemekle birlikte, karar verilirken kullanılan algoritma bunu yüksek öncelikli olarak değerlendirir. Örnek:

#Sitenin birincil aynası www.birincil-ayna.com ise, ayna grubundaki tüm siteler için
#robots.txt dosyası şöyle görünür:

User-Agent: * 
Disallow: /forum 
Disallow: /cgi-bin 
Host: www.birincil-ayna.com

Önemli: robots.txt dosyasını işlerken standarda tam olarak uymayan robotlarla uyumluluğu sağlamak amacıyla, ‘User-Agent’ kaydı ile başlayan gruba, ‘Disallow'(‘Allow’) yönergesinden hemen sonra ‘Host’ yönergesinin eklenmesi gerekir. İki nokta üst üste ayrılan etki alanı adı ve bağlantı noktası numarası (varsayılan olarak 80), ‘Host’ yönergesinin bağımsız değişkenlerini oluşturur.

#Doğru şekilde oluşturulmuş robots.txt dosyası örneği 
#Bu dosyanın işlenmesi sırasında Host yönergesi dikkate alınır

User-Agent: * 
Disallow: 
Host: www.trkodlama.com

Yine de, Host yönergesi bölümler arası bir yönerge olması nedeniyle, belirtildiği robots.txt dosyasındaki yerinden bağımsız olarak robot tarafından kullanılacaktır.

Önemli: robots.txt dosyasında yalnızca bir Host yönergesi bulunabilir. Birden fazla yönerge belirtilmesi durumunda, bunların ilki kullanılır.

Örnek:

Host: trkodlama.com # kullanılır

User-agent: * 
Disallow: /cgi-bin

User-agent: BotAdı
Disallow: /cgi-bin 
Host: www.trkodlama.com # kullanılmaz

Önemli: Host yönergesinin parametresi, uygun bir ana bilgisayar adı (yani, RFC 952 ile uyumlu ve IP adresi değil) ve kabul edilebilir bir bağlantı noktası numarasından oluşmalıdır. Uygun şekilde oluşturulmamış ‘Host:’ satırları yoksayılır.

# Yoksayılan Host yönergesi örnekleri

Host: www.trkodlama-.com
Host: www.-trkodlama.com 
Host: www.trkodlama.com:100000 
Host: www.tr_kodlama.com
Host: .tr-kodlama.com:8000 
Host: tr-kodlama.com.
Host: tr..kodlama.com 
Host: www.trkodlama.com/ 
Host: www.trkodlama.com:8080/ 
Host: http://www.trkodlama.com 
Host: 122.122.122.122
Host: www.trkodlama.com,www.digerhost.com 
Host: www.trkodlama.com www.digerhost.com

Host yönergesinin kullanımıyla ilgili örnekler:

# etkialanı.trkodlama.com adresi 
# www.etkialanı.trkodlama.com için birincil aynaysa,

Host yönergesinin 

# uygun kullanımı şöyledir: 

User-Agent: * 
Disallow: 
Host: etkialanı.trkodlama.com

# etkialanı.trkodlama.com adresi 
# www.etkialanı.trkodlama.com için birincil aynaysa, 

Host yönergesinin 

# yanlış kullanımı şöyledir:

User-Agent: * 
Disallow: 
Host: trkodlama.com

7 – Crawl-delay direktifi

Sunucu aşırı yüklüyse ve indirme isteklerini işlemeye yetişemiyorsa, “Crawl-delay” yönergesini kullanın. Bu yönerge, bir sayfayı indirme işleminin bitmesi ile sonraki sayfayı indirmeye başlama arasında geçmesi gereken en az süreyi (saniye olarak) arama robotuna belirtmeyi sağlar. robots.txt dosyasını işlerken standarda tam olarak uymayan robotlarla uyumluluğu sağlamak amacıyla, “User-Agent” kaydı ile başlayan gruba, “Disallow” (“Allow”)yönergesinden hemen sonra “Crawl-delay” yönergesinin eklenmesi gerekir.

Örnekler:

User-agent: BotAdı 
Crawl-delay: 2 # 2 saniyelik zaman aşımı belirtir

User-agent: * 
Disallow: /search 
Crawl-delay: 4.5 # 4.5 saniyelik zaman aşımı belirtir

robots.txt dosyası ile bilmeniz gereken başlıca özellikler bunlardır. Bunların dahası da var. Daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Aynı zamanda o sayfadan alıntıdır bu yazıda.

Faydalı olması dileğiyle,

TR Kodlama GitHub'da!

TR Kodlama'da yer alan makaleleri GitHub üzerinden düzenleyebileceğinizi biliyor muyudunuz? Harika değil mi? Bu makale ile ilgili düzenleme yapmak isterseniz aşağıdaki butona tıklayınız!

GitHub'da Görüntüle ve Düzenle!