Skip to content

Klasördeki Resimleri Gösterme, Sayfalama ve Link Verme

Klasördeki resimleri bir tablo içinde listeleyen ve sayfalayan bir sistem, klasör içindeki bütün resimleri çeker.
Not: Klasördeki bütün dosyaları çektiğinden dolayı klasörde varsa “Thumbs.db” dosyasınıda listeler.

<table width="750" bgcolor="#f4f4f4" border="0" cellspacing="0" cellpadding="8" align="center">
	<tr>
		<td valign="top"> 
			<center> 

			<?php 
			// resimleri çekme alanı
			$dizin = "klasoradi/"; // resminizin bulunduğu yolu yazınız örn: " klasor/ "
			$tutucu = opendir($dizin); // dizin aç
			while($dosya = readdir($tutucu)){ 
				if(is_file($dizin.$dosya)) 
					$resim[] = $dosya; 
				} 
				closedir($tutucu); 

				// ön bilgiler 
				$limit = 10; // sayfada gösterilecek resim sayısı
				$sf = @$_GET["sf"]; // get metodu ile sayfa numarasını alma // get başındaki '@' işareti sayfa numarası yok ise hata vermesini önler
				if($sf < 1) $sf = 1; 
				$toplam = count($resim); // toplam resim sayısı

				// bu bilgiler doğrultusunda sayfa ayarları
				$kactan = ($sf-1) * $limit; 
				$kaca = ($kactan+$limit); 
				if($kaca > $toplam) $kaca = $toplam; 

				// $kactan başlayıp $kaca kadar resim basar
				for($i=$kactan; $i < $kaca; $i++){ 
					echo " 
						<a href='".$dizin."/".$resim[$i]."' target='_blank'> 
							<img onContextMenu='return false' src='".$dizin.$resim[$i]."' width='100' height='100' border='0'></a> "; 
				} 
				//dizindeki resimleri listeler ve yeni sekmeye link olarak atar
				// onContextMenu='return false' kodu resime sağ tıklamasını engeller

				// birden başlayıp sayfa sayısı kadar link basar
				echo "<br>";
				$lastP = ceil($toplam/$limit); // ceil komutu sayfa numaraları yuvarlamak için kullanılır örn: ceil(0.40) gibi bir değeri 1 olarak alır
				for($i=1; $i <= $lastP; $i++){ 
					if($sf == $i) {
						echo $i." "; // geçerli olan sayfa numarası
					}else{ 
						echo "<a href='index.php?sf=$i'>$i</a> "; // diğer sayfa numaraları
					}
				}
			?> 

			</center>
		</td>
	</tr>
</table>

 

TR Kodlama GitHub'da!

TR Kodlama'da yer alan makaleleri GitHub üzerinden düzenleyebileceğinizi biliyor muyudunuz? Harika değil mi? Bu makale ile ilgili düzenleme yapmak isterseniz aşağıdaki butona tıklayınız!

GitHub'da Görüntüle ve Düzenle!