Skip to content

WordPress için Varnish 4 Örnek VCL Dosyası

Merhaba arkadaşlar,

WordPress sitelerinizin bulunduğu sunucunuzunun performansını uçurmak Varnish kurdunuz. Yetmedi birde W3 Total Cache eklentisini kurdunuz.

Artık web siteleriniz müthiş hızlı. İşin güzel yanı sunucunuzun load durumu veya kaynak tüketimi neredeyse yok. Herşey güzel. Birde Varnish default.vcl dosyanızı WordPress’inizle müthiş bir uyumla çalışacak hale getirmek ister misiniz? Matthew Jackowski abimiz çok güzel bir VCL dosyası hazırlamış. Sizinde kullanmanızı öneririm, oldukça başarılı. Buyrun default.vcl kodumuz:

# A heavily customized VCL to support WordPress
# Some items of note:
# Supports https
# Supports admin cookies for wp-admin
# Caches everything
# Support for custom error html page
vcl 4.0;
import directors;
import std;

# Assumed 'wordpress' host, this can be docker servicename
backend default {
  .host = "wordpress";
  .port = "80";
}

acl purge {
  "localhost";
	"127.0.0.1";
}


sub vcl_recv {	# Only a single backend
    set req.backend_hint= default;

    # Setting http headers for backend
    set req.http.X-Forwarded-For = client.ip;
  	set req.http.X-Forwarded-Proto = "https";

  	# Unset headers that might cause us to cache duplicate infos
  	unset req.http.Accept-Language;
  	unset req.http.User-Agent;

	# The purge...no idea if this works
		if (req.method == "PURGE") {
		  if (!client.ip ~ purge) {
		   return(synth(405,"Not allowed."));
		  }
		  return (purge);
	 	}
	 	if ( std.port(server.ip) == 6080) {

		set req.http.x-redir = "https://" + req.http.host + req.url;
        return (synth(750, "Moved permanently"));
    }

 		# drop cookies and params from static assets
	 	if (req.url ~ "\.(gif|jpg|jpeg|swf|ttf|css|js|flv|mp3|mp4|pdf|ico|png)(\?.*|)$") {
	  	unset req.http.cookie;
	  	set req.url = regsub(req.url, "\?.*$", "");
	 	}

		# drop tracking params
	 	if (req.url ~ "\?(utm_(campaign|medium|source|term)|adParams|client|cx|eid|fbid|feed|ref(id|src)?|v(er|iew))=") {
	  	set req.url = regsub(req.url, "\?.*$", "");
	 	}

		# pass wp-admin urls
  		if (req.url ~ "(wp-login|wp-admin)" || req.url ~ "preview=true" || req.url ~ "xmlrpc.php") {
  		return (pass);
 		}

		# pass wp-admin cookies
	 	if (req.http.cookie) {
		  if (req.http.cookie ~ "(wordpress_|wp-settings-)") {
	   		return(pass);
		  } else {
		   unset req.http.cookie;
		  }
	 	}
 }sub vcl_backend_response {
  # retry a few times if backend is down
  if (beresp.status == 503 && bereq.retries < 3 ) {
    return(retry);
 }

  if (bereq.http.Cookie ~ "(UserID|_session)") {
	# if we get a session cookie...caching is a no-go
    set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Got Session";
    set beresp.uncacheable = true;
    return (deliver);

  } elsif (beresp.ttl <= 0s) {
    # Varnish determined the object was not cacheable
    set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Not Cacheable";

  } elsif (beresp.http.set-cookie) {
    # You don't wish to cache content for logged in users
    set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Set-Cookie";
    set beresp.uncacheable = true;
    return (deliver);

  } elsif (beresp.http.Cache-Control ~ "private") {
    # You are respecting the Cache-Control=private header from the backend
    set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Cache-Control=private";
    set beresp.uncacheable = true;
    return (deliver);

  } else {
    # Varnish determined the object was cacheable
    set beresp.http.X-Cacheable = "YES";

    # Remove Expires from backend, it's not long enough
 	unset beresp.http.expires;

    # Set the clients TTL on this object
    set beresp.http.cache-control = "max-age=900";

    # Set how long Varnish will keep it
    set beresp.ttl = 1w;

    # marker for vcl_deliver to reset Age:
    set beresp.http.magicmarker = "1";
  }

	# unset cookies from backendresponse
	if (!(bereq.url ~ "(wp-login|wp-admin)")) {
		set beresp.http.X-UnsetCookies = "TRUE";
  		unset beresp.http.set-cookie;
  		set beresp.ttl = 1h;
	}

	# long ttl for assets
 	if (bereq.url ~ "\.(gif|jpg|jpeg|swf|ttf|css|js|flv|mp3|mp4|pdf|ico|png)(\?.*|)$") {
	  set beresp.ttl = 365d;

}
 set beresp.grace = 1w;

}

sub vcl_hash {
  if ( req.http.X-Forwarded-Proto ) {
  hash_data( req.http.X-Forwarded-Proto );
}
}

sub vcl_backend_error {
   # display custom error page if backend down
   if (beresp.status == 503 && bereq.retries == 3) {
     synthetic(std.fileread("/etc/varnish/error503.html"));
     return(deliver);
    }
 }

sub vcl_synth {
  # redirect for http
  if (resp.status == 750) {
    set resp.status = 301;
    set resp.http.Location = req.http.x-redir;
    return(deliver);
  }
# display custom error page if backend down
  if (resp.status == 503) {
    synthetic(std.fileread("/etc/varnish/error503.html"));
    return(deliver);
   }
}


sub vcl_deliver {
  # oh noes backend is down
  if (resp.status == 503) {
    return(restart);
  }
  if (resp.http.magicmarker) {
    # Remove the magic marker
    unset resp.http.magicmarker;

    # By definition we have a fresh object
    set resp.http.age = "0";
   }
  if (obj.hits > 0) {
   set resp.http.X-Cache = "HIT";
  } else {
   set resp.http.X-Cache = "MISS";
  }
  set resp.http.Access-Control-Allow-Origin = "*";
}
sub vcl_hit {
 if (req.method == "PURGE") {
  return(synth(200,"OK"));
 }
}

sub vcl_miss {
 if (req.method == "PURGE") {
  return(synth(404,"Not cached"));
 }
}

Gerekli açıklamalar ingilizce olarak kodların içinde mevcut. Aklınıza takılanlar için lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin.

TR Kodlama GitHub'da!

TR Kodlama'da yer alan makaleleri GitHub üzerinden düzenleyebileceğinizi biliyor muyudunuz? Harika değil mi? Bu makale ile ilgili düzenleme yapmak isterseniz aşağıdaki butona tıklayınız!

GitHub'da Görüntüle ve Düzenle!