Skip to content

PHP ile Email Doğrulama

Merhaba arkadaşlar, Bu fonksiyon aracılığıyla mail adreslerinin standart formlarda olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer sunucunuzdaki PHP sürümü 5.2’den düşükse aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz:
[sourcecode lang=”php”]<?php
function email($email){
return eregi("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$", $email);
}
?>[/sourcecode]
Fonksiyonun kullanımı oldukça basittir. Nasıl kullanacağını gösteriyorum:
[sourcecode lang=”php”]<?php
$email="email@adresi.com"; // Bir email belirledik
if(email($email)==1) echo "Geçerli";
else echo "Geçersiz"; // Geçerli döndürür. Çünkü belirlediğimiz mail adresi geçerli.
?> [/sourcecode]
Eğer sunucunuzdaki PHP sürümü 5.2 ve yukarısıysa PHP grubu bizim için artık bir fonksiyon üretmiş. filter_var() fonksiyonunu FILTER_VALIDATE_EMAIL parametresiyle nasıl kullanacağımızı görelim:
[sourcecode lang=”php”]<?php
$email="email@adresi.com"; // Yine bir mail adresi. Gerçek
if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) // Kullanım bu şekilde. 1 veya 0 döndürür.
echo "Geçerli";
else
echo "Geçersiz"; // Geçerli yazdırır..
?> [/sourcecode]
Ayrıca mail adreslerinizdeki zararlı karakterleri temizlemek isterseniz-ki bunun için PHP sürümünüz yine 5.2’den yüksek olmalıdır- PHP’nin ürettiği FILTER_SANITIZE_EMAIL’i deneyin:
[sourcecode lang=”php”]<?php
$email="em(ail) @adresi.com";
$email=filter_var($email, FILTER_SANITIZE_EMAIL);
echo $email; // ekran görüntüsü: email@adresi.com
?> [/sourcecode]
FILTER_SANITIZE_EMAIL ile [b]$-_.+!*'{}|^~[]`#%/?@&=[/b] karakterleri dışındaki bütün karakterleri temizleyebilirsiniz.

TR Kodlama GitHub'da!

TR Kodlama'da yer alan makaleleri GitHub üzerinden düzenleyebileceğinizi biliyor muyudunuz? Harika değil mi? Bu makale ile ilgili düzenleme yapmak isterseniz aşağıdaki butona tıklayınız!

GitHub'da Görüntüle ve Düzenle!