Which-is-the-best-php-ide

PHP ile SMTP Mail Yollama

Merhaba arkadaşlar,

Bu makalemde nasıl php’nin mail() fonksiyonunu kullanmadan smtp bilgilerni kullanarak nasıl mail yollayacağınızı anlatacağım.

Öncelikle PHPMailer_v5.1 versiyonunu buradan indiriyoruz. Daha sonraki yeni bir sayfa oluşturuyoruz ve içine aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz:

require_once('class.phpmailer.php');
$mail = new PHPMailer(true);

$mail->IsSMTP(); // sınıfı smtp ile kullanacağımızı tanımlıyoruz

try {
 $mail->Host= "mail.sitenizinadı.com"; // SMTP sunucu
 $mail->SMTPDebug = 2; // SMTP için sunucuyu test ediyoruz
 $mail->SMTPAuth= true;
 $mail->Port    = 587; // Genellikle smtp 587'dir.
 $mail->Username  = "isminiz@sitenizinadı.com"; // SMTP kullanıcı adınız
 $mail->Password  = "şifreniz"; // SMTP kullanıcı şifreniz
 $mail->AddReplyTo('isminiz@sitenizinadı.com', 'Oral ÜNAL'); //mail adresiniz ve isminiz
 $mail->AddAddress('isim@siteadı.com', 'John Doe'); // Mail yollanacak adres ve ismi
 $mail->SetFrom('isminiz@sitenizinadı.com', 'Oral ÜNAL');
 $mail->Subject = 'smtp mail yollamak'; //Mailimizin konusu
 $mail->AltBody = 'İstersek bir alt açıklama girebiliriz.';
 $mail->MsgHTML(file_get_contents('icerik.html')); //HTML olarak mail yollamak istersek
 $mail->AddAttachment('images/phpmailer.gif');   // Dosya eklemek
 $mail->AddAttachment('images/phpmailer_mini.gif'); // dosya eklemek
 $mail->Send();
 echo "Mesaj gönderildin";
} catch (phpmailerException $e) {
 echo $e->errorMessage();
} catch (Exception $e) {
 echo $e->getMessage();
}

Tek yapmanız gereken budur. Artık sunucunuz üzerinden SMTP mail rahatlıkla yollayabilirsiniz. Türkiye’de SMTP portları genellikle 465 ve 587’dir. Fakat siz SMTP portunuzu bilmiyorsanız sunucu hizmetini aldığınız firmaya danışın yine de.

Kolay gelsin

Post Author: Oral ÜNAL

Web geliştirmeyi başta meslek olarak hayal eden fakat daha sonra bir hobi haline getiren birisiyim işte.

Yorum yazma sırası sizde!