php

Klasördeki Resimleri Gösterme, Sayfalama ve Link Verme

Klasördeki resimleri bir tablo içinde listeleyen ve sayfalayan bir sistem, klasör içindeki bütün resimleri çeker.
Not: Klasördeki bütün dosyaları çektiğinden dolayı klasörde varsa “Thumbs.db” dosyasınıda listeler.

<?php

/**
 * @author oralunal
 * @copyright 2011
 */

<table width="750" bgcolor="#f4f4f4" border="0" cellspacing="0" cellpadding="8" align="center">
<tr>
<td valign="top"> 
<center> 

<?php 
// resimleri çekme alanı
$dizin = "klasoradi/"; // resminizin bulunduğu yolu yazınız örn: " klasor/ "
$tutucu = opendir($dizin); // dizin aç
while($dosya = readdir($tutucu)){ 
if(is_file($dizin.$dosya)) 
$resim[] = $dosya; 
} 
closedir($tutucu); 

// ön bilgiler 
$limit = 10; // sayfada gösterilecek resim sayısı
$sf = @$_GET["sf"]; // get metodu ile sayfa numarasını alma // get başındaki '@' işareti sayfa numarası yok ise hata vermesini önler
if($sf < 1) $sf = 1; 
$toplam = count($resim); // toplam resim sayısı

// bu bilgiler doğrultusunda sayfa ayarları
$kactan = ($sf-1) * $limit; 
$kaca = ($kactan+$limit); 
if($kaca > $toplam) $kaca = $toplam; 

// $kactan başlayıp $kaca kadar resim basar
for($i=$kactan; $i < $kaca; $i++){ 
echo " 
<a href='".$dizin."/".$resim[$i]."' target='_blank'> 
<img onContextMenu='return false' src='".$dizin.$resim[$i]."' width='100' height='100' border='0'></a> "; 
} 
//dizindeki resimleri listeler ve yeni sekmeye link olarak atar
// onContextMenu='return false' kodu resime sağ tıklamasını engeller

// birden başlayıp sayfa sayısı kadar link basar
echo "<br>";
$lastP = ceil($toplam/$limit); // ceil komutu sayfa numaraları yuvarlamak için kullanılır örn: ceil(0.40) gibi bir değeri 1 olarak alır
for($i=1; $i <= $lastP; $i++){ 
if($sf == $i) {
echo $i." "; // geçerli olan sayfa numarası
}else{ 
echo "<a href='index.php?sf=$i'>$i</a> "; // diğer sayfa numaraları
}
}
?> 

</center>
</td>
</tr>
</table>

?>

Post Author: damatmedya

Yorum yazma sırası sizde!