Skip to content

URL Encoded Karakterler(Kodlanmış URL Karakterleri)

Merhaba arkadaşlar,

Bu bir makale değilde sanki ipucumsuz bir yazıymış gibi düşünün. URL Encode ile karakterleri linklerde gözükecek hale getiririz ya; işte o karakterler neye dönüşür, onu paylaşıyorum. Elimizin altında kılavuz olması amacıyla bulunmasını istedim.

   backspace   %08
   tab      %09
   linefeed    %0A
   creturn    %0D
   space     %20
   !       %21
   "       %22
   #       %23
   $       %24
   %       %25
   &       %26
   '       %27
   (       %28
   )       %29
   *       %2A
   +       %2B
   ,       %2C
   -       %2D
   .       %2E
   /       %2F
   0       %30
   1       %31
   2       %32
   3       %33
   4       %34
   5       %35
   6       %36
   7       %37
   8       %38
   9       %39
   :       %3A
   ;       %3B
   <       %3C
   =       %3D
   >       %3E
   ?       %3F
   @       %40
   A       %41
   B       %42
   C       %43
   D       %44
   E       %45
   F       %46
   G       %47
   H       %48
   I       %49
   J       %4A
   K       %4B
   L       %4C
   M       %4D
   N       %4E
   O       %4F
   P       %50
   Q       %51
   R       %52
   S       %53
   T       %54
   U       %55
   V       %56
   W       %57
   X       %58
   Y       %59
   Z       %5A
   [       %5B
   \       %5C
   ]       %5D
   ^       %5E
   _       %5F
   `       %60
   a       %61
   b       %62
   c       %63
   d       %64
   e       %65
   f       %66
   g       %67
   h       %68
   i       %69
   j       %6A
   k       %6B
   l       %6C
   m       %6D
   n       %6E
   o       %6F
   p       %70
   q       %71
   r       %72
   s       %73
   t       %74
   u       %75
   v       %76
   w       %77
   x       %78
   y       %79
   z       %7A
   {       %7B
   |       %7C
   }       %7D
   ~       %7E
   ¢       %A2
   £       %A3
   ¥       %A5
   |       %A6
   §       %A7
   «       %AB
   ¬       %AC
   ¯       %AD
   º       %B0
   ±       %B1
   ª       %B2
   ,       %B4
   µ       %B5
   »       %BB
   ¼       %BC
   ½       %BD
   ¿       %BF
   À       %C0
   Á       %C1
   Â       %C2
   Ã       %C3
   Ä       %C4
   Å       %C5
   Æ       %C6
   Ç       %C7
   È       %C8
   É       %C9
   Ê       %CA
   Ë       %CB
   Ì       %CC
   Í       %CD
   Î       %CE
   Ï       %CF
   Ð       %D0
   Ñ       %D1
   Ò       %D2
   Ó       %D3
   Ô       %D4
   Õ       %D5
   Ö       %D6
   Ø       %D8
   Ù       %D9
   Ú       %DA
   Û       %DB
   Ü       %DC
   Ý       %DD
   Þ       %DE
   ß       %DF
   à       %E0
   á       %E1
   â       %E2
   ã       %E3
   ä       %E4
   å       %E5
   æ       %E6
   ç       %E7
   è       %E8
   é       %E9
   ê       %EA
   ë       %EB
   ì       %EC
   í       %ED
   î       %EE
   ï       %EF
   ð       %F0
   ñ       %F1
   ò       %F2
   ó       %F3
   ô       %F4
   õ       %F5
   ö       %F6
   ÷       %F7
   ø       %F8
   ù       %F9
   ú       %FA
   û       %FB
   ü       %FC
   ý       %FD
   þ       %FE
   ÿ       %FF

TR Kodlama GitHub'da!

TR Kodlama'da yer alan makaleleri GitHub üzerinden düzenleyebileceğinizi biliyor muyudunuz? Harika değil mi? Bu makale ile ilgili düzenleme yapmak isterseniz aşağıdaki butona tıklayınız!

GitHub'da Görüntüle ve Düzenle!