php

PHP ile Email Doğrulama

Merhaba arkadaşlar, Bu fonksiyon aracılığıyla mail adreslerinin standart formlarda olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer sunucunuzdaki PHP sürümü 5.2’den düşükse aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz:

<?php 
function email($email){ 
  return eregi("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$", $email); 
}  
?>

Fonksiyonun kullanımı oldukça basittir. Nasıl kullanacağını gösteriyorum:

<?php 
$email="email@adresi.com"; // Bir email belirledik 
if(email($email)==1) echo "Geçerli"; 
else echo "Geçersiz"; // Geçerli döndürür. Çünkü belirlediğimiz mail adresi geçerli. 
?> 

Eğer sunucunuzdaki PHP sürümü 5.2 ve yukarısıysa PHP grubu bizim için artık bir fonksiyon üretmiş. filter_var() fonksiyonunu FILTER_VALIDATE_EMAIL parametresiyle nasıl kullanacağımızı görelim:

<?php 
$email="email@adresi.com"; // Yine bir mail adresi. Gerçek 
if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) // Kullanım bu şekilde. 1 veya 0 döndürür. 
  echo "Geçerli"; 
else 
  echo "Geçersiz"; // Geçerli yazdırır.. 
?> 

Ayrıca mail adreslerinizdeki zararlı karakterleri temizlemek isterseniz-ki bunun için PHP sürümünüz yine 5.2’den yüksek olmalıdır- PHP’nin ürettiği FILTER_SANITIZE_EMAIL’i deneyin:

<?php 
$email="em(ail) @adresi.com"; 
$email=filter_var($email, FILTER_SANITIZE_EMAIL); 
echo $email; // ekran görüntüsü: email@adresi.com 
?> 

FILTER_SANITIZE_EMAIL ile [b]$-_.+!*'{}|^~[]`#%/?@&=[/b] karakterleri dışındaki bütün karakterleri temizleyebilirsiniz.

Post Author: Oral ÜNAL

Web geliştirmeyi başta meslek olarak hayal eden fakat daha sonra bir hobi haline getiren birisiyim işte.

Yorum yazma sırası sizde!